top of page

KVKK

BETA VERPAKKING COMMUNICATIE PROCES VERWERKING PERSOONLIJKE GEGEVENS VERLICHTING TEKST
In overeenstemming met Wet nr. 6698 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Wet”), uw persoonsgegevens; BETA PACKAGING als verwerkingsverantwoordelijke. (“Bedrijf”) binnen de hieronder beschreven reikwijdte.
  
 

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt
Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons bedrijf worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en doeleinden voor de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn gespecificeerd in artikel 5 van de wet, met het oog op het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten (“Doelstellingen”), in het kader van het ontvangen, evalueren en afronden van uw klachten, verzoeken, suggesties en verzoeken.

 

Aan wie uw verwerkte persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en met welk doel
Uw verzamelde persoonsgegevens; Aan onze zakenpartners, leveranciers, gelieerde ondernemingen, wettelijk geautoriseerde openbare instellingen en wettelijk geautoriseerde particulieren in het kader van de realisatie van de bovengenoemde doeleinden, en in het kader van de nakoming van onze wettelijke verplichtingen, in het kader van de gegevensverwerking voorwaarden geregeld in artikel 5 van de wet, 8 en 9 van de wet. Het kan worden overgedragen naar het land en naar het buitenland in overeenstemming met de regels met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens zoals vermeld in de artikelen .

 

Verzamelmethode en wettelijke reden van uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens, om uw verzoeken, klachten en suggesties door ons bedrijf te evalueren en af te ronden, elektronisch op de website van het bedrijf, e-mail, in een fysieke omgeving per vracht/post, binnen de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens gespecificeerd in artikel 5 van de wet, op basis van een wettelijke reden voor het legitieme belang van ons bedrijf, wordt verzameld.

 

Rechten van de relevante persoon opgesomd in artikel 11 van de wet
Wij informeren u dat u de volgende rechten heeft in overeenstemming met artikel 11 van de wet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Te weten komen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt,
Als uw persoonsgegevens zijn verwerkt, informatie hierover opvragen,
Het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te weten komen en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel,
Het kennen van de derde partijen aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, in binnen- of buitenland,
Het verzoeken om correctie van uw persoonlijke gegevens in geval van onvolledige of onjuiste verwerking en het verzoeken om kennisgeving van de transactie die in dit kader is gedaan aan de derden aan wie uw persoonlijke gegevens zijn overgedragen,
Verzoek om verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens in het geval dat de redenen die de verwerking ervan vereisen ophouden te bestaan, ondanks het feit dat ze zijn verwerkt in overeenstemming met de wet en andere relevante wettelijke bepalingen, en te verzoeken dat de transactie die binnen deze omvang worden meegedeeld aan de derden aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven,
Hiertegen bezwaar maken als er een resultaat tegen u ontstaat door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,
Het verzoeken van vergoeding van de schade indien u schade lijdt door onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt uw aanvragen met betrekking tot uw hierboven vermelde rechten indienen bij ons bedrijf door het contactformulier in te vullen, dat u kunt openen op www.betaambalaj.com.
  Afhankelijk van de aard van uw verzoek worden uw aanvragen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen kosteloos afgehandeld; indien de transactie echter meerkosten met zich meebrengt, kan het zijn dat u een vergoeding in rekening wordt gebracht volgens het door het College Bescherming Persoonsgegevens vast te stellen tarief.

bottom of page