top of page

Cookie verduidelijking tekst

BTA VERPAKKING. (“BETA AMBALAJ SAN.” of “BETA”), onze websites (“Site”), onze applicaties of alle vergelijkbare online of offline kanalen die we u aanbieden in de digitale omgeving (alle bovengenoemde kanalen worden gezamenlijk aangeduid als “ Platform"). ) cookies, pixels, GIF's, enz. om uw ervaring tijdens uw gebruik of bezoek te verbeteren. We gebruiken bepaalde technologieën (“cookies”).

Het gebruik van deze technologieën gebeurt in overeenstemming met de wetgeving waaraan wij onderworpen zijn, in het bijzonder de Wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 (“Wet KVK”).

Het doel van deze Cookie Verduidelijking Tekst is om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen door de verwerking van persoonsgegevens door het verzamelen van persoonsgegevens zoals cookies en pixels die worden gebruikt tijdens het gebruik van de Platforms. In deze tekst willen we je uitleggen welk type cookies we op onze site gebruiken en voor welke doeleinden, en hoe je deze cookies kunt beheren.

Als BETA AMBALAJ kunnen we stoppen met het gebruik van de cookies die we op onze site en applicatie gebruiken, hun typen of functies wijzigen, of nieuwe cookies toevoegen aan onze site en applicatie. Daarom behouden we ons het recht voor om de bepalingen van deze Cookie Verduidelijking Tekst op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen die zijn aangebracht in de huidige verduidelijkingstekst voor cookies worden van kracht, zelfs als ze op de site, applicatie of een openbaar kanaal worden gepubliceerd. U vindt de laatste updatedatum aan het einde van de tekst.

U kunt gedetailleerde informatie vinden over de doeleinden van het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf in de verduidelijking van het communicatieproces en de toestemmingstekst op www.betaambalaj.com.

Methode en wettelijke reden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld in het kader van uw bezoek aan onze website of via cookies in de elektronische omgeving als gevolg van uw gebruik van onze applicatie, op basis van een wettelijke reden voor het legitieme belang van ons bedrijf. Marketing- en reclameactiviteiten door middel van targeting en profilering worden alleen uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming. Uw verzamelde persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor de doeleinden vermeld in deze Cookie Verduidelijkingstekst in het kader van de voorwaarden en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens vermeld in de artikelen 5 en 6 van de Wet.

Aan wie persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen en met welk doel

Als BETA AMBALAJ kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van de Cookie Verduidelijkingstekst delen met onze leveranciers, wettelijk bevoegde openbare instellingen en particulieren, beperkt tot de verwezenlijking van de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming met de wetgeving.

Welke cookies worden voor welke doeleinden gebruikt?

Over het algemeen

BTA VERPAKKING. Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden op onze site en verwerken uw persoonsgegevens via deze cookies. Deze doeleinden zijn voornamelijk:

 • Om de basisfuncties uit te voeren die nodig zijn voor de werking van de site. De ingelogde leden hoeven bijvoorbeeld niet opnieuw wachtwoorden in te voeren wanneer ze verschillende pagina's op de Site bezoeken.

 • Om de site te analyseren en de prestaties van de site te verbeteren. Bijvoorbeeld het integreren van verschillende servers waarop de Site werkt, het bepalen van het aantal bezoekers van de Site en het daarop afstemmen van de prestaties, of het voor bezoekers gemakkelijker maken om te vinden wat ze zoeken.

 • Om de functionaliteit van de Site te vergroten en gebruiksgemak te bieden. Bijvoorbeeld delen met externe sociale-mediakanalen via de Site, het onthouden van de gebruikersnaaminformatie of zoekopdrachten bij het volgende bezoek van de bezoeker aan de Site.

 • Om personalisatie-, targeting- en advertentieactiviteiten uit te voeren. Bijvoorbeeld het tonen van advertenties gerelateerd aan de interesses van de bezoekers op de pagina's en producten die door de bezoekers worden bekeken. 

Op grond van artikel 5 en 8 van de Wet KVK en/of bij aanwezigheid van uitzonderingen in de relevante wetgeving, kunnen uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden worden verwerkt zonder uw toestemming, indien nodig, in overeenstemming met de wetgeving. Als BETA PACKAGING kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van de verduidelijkingstekst delen met derden, onze dochterondernemingen, zakenpartners en groepsmaatschappijen, beperkt tot de realisatie van de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming met de wetgeving. Wij willen u erop wijzen dat de partijen aan wie de gegevens worden overgedragen uw persoonsgegevens op hun servers over de hele wereld kunnen opslaan.

Cookies die op onze site en applicatie worden gebruikt

Hieronder vind je de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze site en applicatie. Zowel first-party cookies (geplaatst door de site die u bezoekt) als third-party cookies (geplaatst door andere servers dan de site die u bezoekt) worden gebruikt op onze site en applicatie.

Verplichte cookies

Het gebruik van bepaalde cookies is essentieel voor het correct functioneren van onze site en applicatie. Authenticatiecookies, die worden geactiveerd wanneer u inlogt op onze site, zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw actieve sessie doorgaat wanneer u van de ene naar de andere pagina op onze site overschakelt.

Functionaliteit en voorkeurscookies

Met deze cookies kunt u de op onze site aangeboden diensten personaliseren door uw voorkeuren en keuzes op de site en in de applicatie te onthouden. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw taalkeuze op onze site onthouden of de lettergrootte die u hebt gekozen bij het lezen van een tekst.

Cookies voor sociale media

Met deze cookies kan informatie worden verzameld over uw gebruik van sociale media. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de informatie van uw Facebook/Twitter-accounts te gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te maken of om marktonderzoek uit te voeren.

Prestatie- en analysecookies

Dankzij deze cookies kunnen we uw gebruik van onze site en applicatie en de diensten die we u leveren verbeteren door de prestaties te analyseren. Dankzij deze cookies kunnen we bijvoorbeeld detecteren welke pagina's onze bezoekers het meest bekijken, of onze site goed werkt en mogelijke problemen.

Targeting- of advertentiecookies

We gebruiken cookies om producten en diensten aan u te promoten op of buiten onze site. Daarnaast kunnen we samenwerken met sommige van onze zakenpartners om reclame voor u te maken en u te promoten binnen of buiten onze site. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bij te houden of u op een advertentie hebt geklikt die u op onze site hebt gezien en of u heeft geprofiteerd van de service op de site waarnaar de advertentie was gericht nadat de advertentie uw aandacht had getrokken.

Hoe kan ik het gebruik van cookies controleren?

De voorkeuren van onze bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zijn voor ons essentieel. Er moeten echter cookies worden gebruikt, die verplicht zijn om het Platform te laten werken. Daarnaast willen we u eraan herinneren dat sommige functies van het Platform mogelijk niet geheel of gedeeltelijk werken als sommige cookies zijn uitgeschakeld.

Informatie over hoe u uw voorkeuren voor cookies die op het Platform worden gebruikt, kunt beheren, is als volgt:

 • Bezoekers hebben de mogelijkheid om hun voorkeuren voor cookies aan te passen door de browserinstellingen te wijzigen waarin ze het Platform bekijken. Indien de in gebruik zijnde browser deze mogelijkheid biedt, is het mogelijk om via de browserinstellingen de voorkeuren voor cookies te wijzigen. Dus, hoewel dit kan verschillen afhankelijk van de mogelijkheden die de browser biedt, hebben gegevenseigenaren de mogelijkheid om het gebruik van cookies te voorkomen, ervoor te kiezen een waarschuwing te ontvangen voordat cookies worden gebruikt, of om slechts enkele cookies uit te schakelen of te verwijderen.

 • Hoewel de voorkeuren over dit onderwerp variëren afhankelijk van de gebruikte browser, is de algemene uitleg  https://www.aboutcookies.org/  verkrijgbaar op het adres. Voorkeuren met betrekking tot cookies moeten mogelijk afzonderlijk worden gemaakt voor elk apparaat van waaruit de bezoeker toegang krijgt tot het Platform. 

 • Om cookies beheerd door Google Analytics uit te schakelen  Klik op .

 • Klik hier om de gepersonaliseerde advertentie-ervaring van Google te beheren. 

 • Voorkeuren met betrekking tot cookies die door veel bedrijven worden gebruikt voor advertentieactiviteiten kunnen worden beheerd via Your Online Choices .

 • Het instellingenmenu van het mobiele apparaat kan worden gebruikt om cookies op mobiele apparaten te beheren. 

 • U heeft de mogelijkheid om uw voorkeuren met betrekking tot cookies aan te passen door de instellingen van uw browser te wijzigen. 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google AdWords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Wat zijn uw rechten als gegevenseigenaar?

Gegevenseigenaren op grond van artikel 11 van de KVK-wet,

 • leren of persoonsgegevens worden verwerkt,

 • het opvragen van informatie over persoonsgegevens als deze zijn verwerkt,

 • Om het doel van de verwerking van persoonsgegevens te leren kennen en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel ervan,

 • Het kennen van de derde partijen aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland,

 • Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens in geval van onvolledige of onjuiste verwerking en het verzoeken om kennisgeving van de transactie die in dit kader is gedaan aan de derden aan wie de persoonsgegevens zijn doorgegeven,

 • Verzoek om verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens in het geval dat de redenen die de verwerking ervan vereisen zijn verdwenen, hoewel deze zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de KVK-wet en andere relevante wetten, en het verzoeken om kennisgeving van de transactie die in dit kader is gedaan aan de derden aan wie de persoonsgegevens zijn doorgegeven,

 • Bezwaar maken tegen het ontstaan van een resultaat tegen de persoon zelf door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,

 • het verzoeken om vergoeding van de schade bij verlies door onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens 

heeft rechten.

U kunt uw verzoeken met betrekking tot uw rechten in kwestie indienen bij ons bedrijf door het communicatieforum op het contactadres in te vullen. Afhankelijk van de aard van uw verzoek worden uw aanvragen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen kosteloos afgehandeld; indien de transactie echter meerkosten met zich meebrengt, kan het zijn dat u een vergoeding in rekening wordt gebracht volgens het door het College Bescherming Persoonsgegevens vast te stellen tarief.

bottom of page