top of page

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

7 jaar  Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid  We zijn bewust

Beta Ambalaj handelt "ethisch" en "verantwoordelijk" naar al haar belanghebbenden met het bewustzijn van "maatschappelijk verantwoord ondernemen". Het geeft prioriteit aan het begrip van maatschappelijke verantwoordelijkheid in alle projecten die het uitvoert en besteedt er aandacht aan.
 

Beta Ambalaj, als onderdeel van Variant Group, heeft ervoor gezorgd om vanaf de oprichting in lijn met deze principes te werken. Bèta-verpakking; neemt maatregelen om de natuur, het milieu en de gezondheid op het werk te beschermen bij elke activiteit die zij uitvoert met het oog op duurzame groei.

Beta Ambalaj is een instelling geworden die zich richt op het verhogen van het niveau van economische groei en welzijn door bescherming van het milieu en de kwaliteit van leven van alle mensen op aarde, kortom, hecht belang aan duurzame ontwikkeling.  Om deze reden, Beta Ambalaj,  Met de door haar ontwikkelde innovatieve producten probeert zij oplossingen te bieden die gunstig kunnen zijn voor mens en milieu.

Daarnaast is zij zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van al haar stakeholders in haar activiteiten en ziet dit bewustzijn als investeren in mensen, de toekomst, het milieu en haar relaties met stakeholders die verder gaan dan wettelijke verplichtingen.

beta-ambalaj-burs-programı.jpg

Bètaverpakkingsbeursprogramma

Beta Scholarship werd in 2015 gelanceerd met de steun van onze medewerkers en zakelijke partners om bij te dragen aan de opleiding van succesvolle middelbare scholieren en universiteitsstudenten die vanwege economische moeilijkheden moeilijkheden hebben om hun onderwijsleven voort te zetten. Jaarlijks staan we 30 studenten bij die door economische moeilijkheden hun studieleven moeilijk kunnen voortzetten.

beta-ambalaj-eğitim-programı.jpg

Bètaverpakkingstrainingsprogramma

Beta Education verzorgt jaarlijks vele trainingen dankzij het speciale trainingsprogramma voor haar business partners, waarmee het in 2018 is gestart. De volgende trainingen worden één keer per jaar in het trainingsprogramma voor elk van onze zakenpartners gegeven.


◉ Correspondentietechnieken in het zakenleven
◉ Motivatie en tijdbeheer
◉ Creatief en designdenken
◉ Magazijn- en Voorraadbeheer
◉ Werkleven en stressmanagement

beta-ambalaj-ağaçlandırma.PNG

Bebossingsprogramma voor bètaverpakkingen

Beta Bebossing is in 2017 opgericht met als motto maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.  bebossing werkt. Elk jaar in november wordt er een bosevenement georganiseerd met al onze medewerkers en hun gezinnen. 

beta ambalaj sosyal sorumluluk projeleri.jpg
bottom of page